nav-left cat-right
cat-right

Boligeiere blir lurt

 Frank Ravna Her i Norge har det vært snakket varmt om den danske modellen de siste årene. Nå er det kanskje ikke så mange av de som har snakket varmt om denne modellen som faktisk har satt seg godt nok inn i den danske modellen for boligsalg. Forbrukerrådet i Norge har ved flere anledninger snakket varmt om den danske modellen. Danskene har derimot satt seg grundig inn i den danske modellen og de deler ikke den samme gleden...

Deler av takstbransjen «slår seg sammen&raqu...

        I følge en pressemelding datert 4. september 2017 skal deler av takstbransjen slå seg sammen. Nå er det kun snakk om to av forbundene som «slår seg sammen» (Ntf og Nitotakst), men de vil likevel bli det største forbundet i Norge når de «slår seg sammen». Slik det kan se ut i pressemeldingen er det vel egentlig bare at NTF overtar Nitotakst sine medlemmer. At Nitotakst sine...

Er takstmann og fagmann det samme?

Det er sikker mange som tenker at dette er et lurespørsmål, og at svaret gir seg selv, men slik er det ikke. Om man ser nøye på takstbransjen er det tydelige tegn på at to av tre forbund ikke er veldig opptatt av hva man har gjort før man begynner med tilstandsanalyse av boliger. Samtidig som stadige flere aktører, og ikke minst forbrukerne, krever en mer omfattende teknisk undersøkelse av boliger ved eiendomssalg, senkes...

Hvem er de useriøse i takstbransjen?

Etter at BMTF-takstmenn gikk ut å stilte seg støttende til meglerne i Bergen, som ville bytte ut verditakster med tilstandsrapporter uten markedsverdi, ble de og forbundet, møtt med massiv kritikk fra NITO takst og NTF, godt støttet av Forbrukerrådet, som kjempet for markedsverdi. Derfor er det nå svært overraskende at NITO takst selv går ut og støtter samme tilnærming, uten markedsverdi, på facebook. BMTF ble kalt...

Akademisering er keiserens nye klær

Nito Takst tar sikte på å heve nivået i takstbransjen ved å jobbe for at det innføres en tre-årig bachelorgrad som offentlig kompetansekrav. Selv om intensjonen er god er det likevel en grov skivebom. Det er de etablerte takstforbundene som er ansvarlig for situasjonen vi har i dag. Da er ikke løsningen mer av det som ikke fungerer. Vurdering av tilstand bør ha status som et praktisk fag. Ingeniørtittel på billigsalg Norsk...

Dårlig tilstand er ikke problemet

Mange tror at selgere og eiendomsmeglere taper voldsomt på å selge boliger med dårlig tilstand. Dermed skal disse også være tilbøyelig til å gjøre alt for å skjule feil og mangler, så man har færrest mulig TG2 og TG3 i rapportene. Sannheten er at både selger, og megler er best tjent med ærlighet i forbindelse med et boligsalg, og derfor bør alle ønske de dårlige tilstandsvurderingene velkommen. Skjult dårlig tilstand er...

Eierskifterapport vs. Tilstandsrapport

Et av de største konfliktområdene i etterkant av et boligsalg er våtrom. Våtrom er den bygningsdelen som det knyttes størst usikkerhet til, og dermed kanskje det viktigste å få kontrollert i forbindelse med boligsalg. Det er også en bygningsdel man finner i alle typer boliger, enten den ligger midt i byen eller midt på landet. Men hvor grundig er de tilgjengelige undersøkelsene for de som skal selge sin bolig? Den som selger...

En misforstått krangel

Ingen er tjent med at markedsverdi får beholde statusen det har, som et bilde av salgsobjektets tilstand. Salgssummen er resultat mange faktorer hvor tilfeldigheter og økonomiske konjekturer har stor innvirkning. Det er umulig å beregne eksakt. Har markedsverdi noen å si for boligkjøperes trygghet? Nei, selvsagt ikke. Det er lite å hente i å være flinkest til å gjette hva boligen til slutt selges for, i form av trygghet for...

Bare uærlige takstmenn vil ha markedsverdi i tilst...

En drøy påstand kanskje, og den er selvsagt satt på spissen, men de siste ukers debatt har handlet mye om hvem som er den egentlige synderen. Mange peker på meglerne, men det er takstmannen som lar seg påvirke. Er det ikke på tide at takstbransjen selv tar grep som forhindrer dette? Finnes det belegg for å si at meglerne er en lite troverdig yrkesgruppe, som helhet, som Forbrukerrådet gjør? Det er uklokt å beskylde en en hel...

Hva er egentlig markedsverdi?

I godt over en måned har det rast en debatt i media om markedsverdi, og den har handlet om hvem som skal sette den, og hvem som har best kompetanse til å gjøre det. Men hva er det egentlig? Er det mer enn bare kvalifisert gjetting? Formelen for å regne markedsverdi er enkel:   (Kvadratmeterpris i området x P-ROM) + Tilpasset tomtepris – Skjønnsmessige vurderinger = Markedsverdi Kvadratmeterprisen er basert på...

Prisverdig taksering

Hva er riktig markedsverdi for en bolig? Rett svar på dette er enkelt; Det er prisen som boligen blir solgt for. Hva sier beregnet markedsverdi om den tekniske tilstanden til boligen? Ingenting. Ingenting? I prinsippet sier markedsverdi ingenting om boligens tekniske tilstand. Salgsummen sier mest om folks kjøpervilje, men også litt om teknisk tilstand. Men forhåndsvurdering av markedsverdi er en svært dårlig indikasjon på...

Det siste vi trenger i bolighandelen er takstmenn ...

Henning K. Møllerløkken i Norges Eiendomsakademi (NEAK) forsvarer seg på egne blogg mot mitt innlegg i Aftenposten før jul. Han påstår jeg snur virkeligheten på hodet. Kan det være at det er han som står oppned når han leser innlegget mitt?  Han bruker mye plass på å snakke opp takstutdanning ved NEAK. ”..Etterlysningen av spesielle opptakskrav blir derfor ganske meningsløs.” Jeg etterlyser ikke spesielle opptakskrav. Jeg...

Selger er ansvarlig for takstmannens feil

Selger er ansvarlig for takstmannens feil Dette er et tema som svært få er klar over før de skal selge bolig; at selger av en bolig kan være ansvarlig for takstmannens feil. Hvor rart dette enn høres ut: Når du skal selge bolig kan du være ansvarlig dersom takstmannens gjør feil. Når du som selger gir en eiendomsmegler og/eller en takstmann oppdraget med å være dine kontraktsmedhjelpere ved boligsalget, så er det du som...

Hvem er Norges Takseringsforbund?

Hvem er Norges Takseringsforbund? Are Andenæs Huser er ute i media og mistenkliggjør en hel yrkesgruppe. Men hvordan står det til i hans egen del av bransjen? Hvem er det Huser representerer? I Aftenposten 09.12.15, deler Huser sitt syn om hva han mener er galt med takseringsbransjen i Norge. I flere tiår har Norges Takseringsforbund (NTF) kunnet tilby dårlige tilstandsrapporter til forbruker uten konkurranse, og dermed...

Takstmann – et svakt ledd i bolighandelen

Når man skal arbeide for en tryggere bolighandel i markedet er det viktig å analysere hva som har gått galt tidligere, før man kan komme et steg i riktig retning. En del av de profesjonelle aktørene i bransjen ble raskt enige om at dette, i stor grad, handlet om to problemområder som kunne løses ved: Ny avhendingslov Ny obligatorisk supertilstandsrapport Disse to punktene er da også sammenfallende med det media ukritisk har...

Er teknisk verdi den store synderen?

Den som angir den tekniske verdien på en bolig bør holdes ansvarlig. Slik er det ikke i dag. I en boligtvist røres alle verdiene på en eiendom sammen i ei suppe og vi får en sak mellom eierskifteforsikringsselskap og kjøper. Alltid! Er teknisk verdi den store synderen? Tre verdier på en bolig. Markedsverdi Tomteverdi Teknisk verdi (bygninger) På enkleste måte kan man si at summen av tomteverdien og den tekniske verdien på...

Tilstandsrapport ved omsetning av bolig

 Tilstandsrapport ved omsetning av bolig  – Tilstandsrapportene som har vært tilgjengelige på markedet i Norge er ikke godt nok egnet til å gi et riktig bilde av norske hjems tekniske tilstand. Derfor ble det forsøkt innført en ny rapporttype fra 1. januar 2015, med utgangspunkt i NS 3600. Innføring av denne rapporten, som obligatorisk, strandet etter motstand fra flere offentlige instanser. Frivillig innføring av...

På visning

Hva bør du egentlig ha med deg på visning? De fleste som går på visning kler seg pent, ikke bare eiendomsmegleren som tar i mot deg i døra er pent antrukket. Alle som kommer på visning har kledd seg pent. Ikke nødvendigvis fest-pent, men normalt pent. Det er kanskje unødvendig å ta på seg arbeidstøy, men et par dongeribukser som tåler litt støv og kryping på gulv er kanskje ingen dum idé. Ikke gå tomhendt på visning. Vær...

Etter boligsalget

Hjemmet er solgt! Hva nå, etter boligsalget? Når boligen er solgt, eller etter boligsalget, og den nye eieren har overtatt er det egentlig ikke så mye mer du trenger å bekymre deg over, om du har sørget for å ha en grundig rapport, og gitt alle opplysninger du er pålagt å gi. Eierskifterapporten omtaler ikke det elektriske anlegget. Dette er det flere gode grunner til. Først og fremst fordi en takstmann ikke er el-fagkyndig....

Elektrisk og brannteknisk

Når det gjelder elektrisk og brannteknisk anlegg skal dette gjøres med forsiktighet. I enkelte tilstandsrapporter i dag, blant annet tilstandsrapporter som bygger på NS3600, skal en vanlig takstmann utføre en enkel visuell besiktning av det elektriske anlegget. Dette er med på å forvirre såvel kjøpere som selgere. Takstmenn trår inn på en arena som de burde holde seg langt unna. Kjøperen står med en rapport i hånden hvor det...

Under boligsalget

Noen tips under boligsalget. Hva gjør du når salget er i gang? Når du vet hva du selger er det dags å få inn megler. Noen velger megler andre velger å selge boligen selv, med en advokat til å håndtere formalitetene. Likevel skal man huske på at eiendomsmeglerbransjen har gjennomgått store endringer de siste ti årene, og har kanskje et ufortjent dårlig rykte i noen sammenhenger. En eiendomsmegler kan mye om markedsføring og...

Før boligsalget

Ting å tenke på før boligsalget. I hvilken ende skal du starte? Boligen din er verdt det markedet er villig til å gi for den. Dette er kunnskap meglerne sitter på, og du trenger ikke en takstmann for å finne ut av verdien alene. Det som derimot er viktig er at du forsikrer deg om at de nye beboerne ikke overtar et hjem med feil og mangler. Dette kan være ting du overhode ikke er klar over selv, og det er derfor anbefalt at...

Trygg, tryggere, trygg nok?

Hvor trygg er trygg nok? Trygg bolighandel er et tema veldig mange er opptatt av. Faktisk tror jeg ikke at jeg går for langt om jeg sier at alle involverte i eiendomsmarkedet, fra selger, via megler og forsikringsselskap, til kjøper er opptatt av at salget og overdragelsen av boligen foregår trygt og korrekt. Hvorfor er det da tilsynelatende så vanskelig å få dette til? I en serie artikler skal vi se på forskjellige aspekter...

Fagmann på visning

Fagmann på visning er et begrep som oppfattes både negativt og positivt i bransjen. Det er mange argumenter for å ha med fagmann på visning, og det er mange argumenter for å ikke ha med en fagmann på visning. Myter om fagmann på visning Det har de siste årene oppstått en del myter for å ikke ta med fagmann på visning. Dette bunner i uvitenhet, her er to klassikere: 1. Enkelte eiendomsmeglere tror at en fagmann på visning vil...