nav-left cat-right
cat-right

Eierskifterapport vs. Tilstandsrapport

Eierskifterapport vs. Tilstandsrapport

Et av de største konfliktområdene i etterkant av et boligsalg er våtrom.

Våtrom er den bygningsdelen som det knyttes størst usikkerhet til, og dermed kanskje det viktigste å få kontrollert i forbindelse med boligsalg. Det er også en bygningsdel man finner i alle typer boliger, enten den ligger midt i byen eller midt på landet. Men hvor grundig er de tilgjengelige undersøkelsene for de som skal selge sin bolig?

Den som selger boligen er ikke klar over at de selv er ansvarlig for takstmannens arbeid og vurderinger.  Derfor må man finne en takstmann som vurderer det som er viktig å vurdere. Byggfaglig bakgrunn blir for ofte undervurdert, men like viktig er det at rapporten som benyttes er basert på riktig rammeverk.

Boligselgere tror kanskje at ærlighet gir negativt utsalg på salgssummen. Tall fra forsikringbransjen tyder på at det motsatte er tilfelle; at grundig tilstandsanalyse gir utslag i økt salgssum. I tillegg er det en trygghet å vite at det ikke blir konflikt i etterkant av salget. Man skal kunne legge boligen bak seg når man har levert fra seg nøklene. Det lønner seg med andre ord å skaffe en takstmann som kan hjelpe deg å avdekke det som finnes av feil på boligen, både for økonomien og samvittigheten.

Les mere her om hvorfor det er så viktig å finne den rette takstmannen. En takstmann som er byggmester.

I dag finnes hovedsaklig to rapporter på markedet, som leveres av medlemmer av tre forbund. Under følger en punktvis sammenlikning av de to vanligste rapporttypene i markedet, når det gjelder hvordan de forholder seg til våtrom. Sammenlikningen tar utgangspunkt rammeverket bak rapporten. Det betyr at det handler om minimumskravet som takstmannen bak rapporten må forholde seg til når tilstandsanalysen utføres.

vtb etb tbt
Leveres av takstmenn fra: bmtf1 ntf
Overflater: Det undersøkes om det er riss eller sprekker i fuger og fliser, samt spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. I tillegg undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. NEI
Membran: Membran undersøkes ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten å gjøre fysiske inngrep. NEI
Rør: Her vurderes vannstand i sluk ved tapping av tilknyttet utstyr. Avrenning ved åpen vannkran i servant/dusj. For skjulte anlegg uten dokumentasjon på utførelse vurderes kvalitet og alder.

Vannrør og avløpsrør vurderes ut i fra alder og visuelle observasjoner.

Sanitær: Her vurderes riss, sprekker, svelling, skjolder, merker fra avdrypp.

Innredning vurderes.

 

Ventilasjon: Her vurderes om det er avtrekk over tak eller via balansert luftbehandlings-aggregat, samt overstrømningsmulighet (tilluft) fra tilstøtende rom.

Ventilasjon kommenteres.

Fuktmåling: Det måles fuktighet, ved å sjekke fra tilstøtende rom og underliggende himling. * Fuktvurderinger i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet.
Dokumentasjon: Her vurderes fremlagt dokumentasjon for membran, og eventuelle tekniske og elektriske anlegg. NEI
Flytter på innredning: Hvis nødvendig og mulig. NEI
Krav til takstutdanning og sertifisering i regi av forbund: JA JA
Byggfaglig bakgrunnskrav til takstmannen: Byggmester NEI

*Fagavdelingen i BMTF mener det har lite for seg å måle fuktighet inne i våtrommet. Et våtrom som er i bruk vil som oftest gi utslag ved fuktmåling. Fuktmåling skal foregå fra tørr side, det vil si tilliggende konstruksjoner.
Eierskifterapport er en grundigere rapport når det gjelder hvordan bygningsdeler undersøkes, og dermed den rapporten på markedet i dag som er best egnet til bruk ved boligsalg. I tillegg kan den kun utføres av fagperson med mesterbrev i byggfag, og tilleggsutdanning innen teknisk tilstandsanalyse av bolig og verditaksering. BMTF stiller strenge krav til sine medlemmer for å sørge for tryggest mulig bolighandel for selger og kjøper.